Глобалізація (Globalization)

Саме такою була тема сьогоднішньої зустрічі в клубі.

Глобалізація  – складний, багатогранний процес, який має безліч проявів та включає багато проблем. Саме це робить проблематичним дати єдине, однозначно сформульоване визначення глобалізації, яке б охопило всі сторони цього вкрай складного явища, що має планетарні масштаби. Існують такі визначення:

Глобалізація – тривалий процес інтеграції національних економік світу з метою розв’язання глобальних проблем людства.

Глобалізація – складне явище взаємозалежності економік, що виникає у зв’язку з обміном товарів і послуг та потоками капіталів.

Глобалізація – процес, завдяки якому досягнення, рішення і діяльність людей в одній частині земної кулі справляють значний вплив на окремих людей і їхні спільноти в усіх частинах світу.

Глобалізація – сукупність викликів і проблем сьогодення.

Присутні 9 чоловік.

That was the topic of today's meeting at the club.

Globalization is a complex, multifaceted process that has many manifestations and involves many problems. This makes it problematic to give a single, unambiguously defined definition of globalization that would cover all aspects of this extremely complex phenomenon on a planetary scale. There are the following definitions:

Globalization is a long process of integration of the world's national economies in order to solve the global problems of mankind.

Globalization is a complex phenomenon of interdependence of economies, which arises in connection with the exchange of goods and services and capital flows.

Globalization is the process by which the achievements, decisions, and activities of people in one part of the globe have a significant impact on individuals and their communities in all parts of the world.

Globalization is a set of challenges and problems of today.

  

 

Переглядів: 28 | Додав: cbstolstogo | Дата: 13.03.2021 | Коментарі (0)

Вітаю Вас, Гість!
Неділя, 13.06.2021